Методична робота в закладі

У навчальному закладі створена та існує цілісна система методичної роботи, створені умови для підвищення фахової майстерності вчителів. 

Мета: стимулювати мотивацію педагогів до усвідомленого набуття професійно – особистісної компетенції.

Завдання: 

  • взаємозбагачення професійного та особистісного зростання педагогів в умовах реалізації Базового компонента освіти;

  • планування, організація, проведення навчання педагогів і зворотній зв’язок за його результатами;

  • навчання педагогів умінню адаптувати отриману теоретичну та практичну інформацію до умов власної педагогічної діяльності;

  • створення та постійне вдосконалення кожним педагогом власної системи діяльності на засадах творчого пошуку та реалізації нових ідей у практичній роботі.

Переглянути: 

Структура управління методичною роботою в ЗГ №42

Педагогічна рада Запорізької гімназії  № 42

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності педагогів забезпечують такі форми методичної роботи:

  •  Cистема навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

  • Tеоретично – практичниі семінари;

  • Cемінари-практикуми;

  • Колективні перегляди занять.

  • Школа молодого  вчителя

Семінар-практикум “Критичне мислення”:

Критичне мислення як воно є (теоритичний аспект)

Реалізація компетентісного підходу у навчанні  молодших школярів на інтегрованих уроках 

Проектна діяльність школярів