Методичний посібник «Хай у серці кожної дитини живе любов до України»

Номінація (секція) Виставки:

«Нова українська школа: дидактичне наповнення»

 

 

 

Досвід роботи (переглянути)

        Мета роботи полягає у формуванні особис­тості з глибоким відчуттям своїх коренів, роду, ро­дини, народу; у розвитку кращих ментальних рис ди­тини, у пробудженні інтересу та прищепленні глибокої любові до рідної мови, літератури, історії, поваги до символів, тра­дицій та звичаїв українців.

Навчальні проекти (переглянути

        Важливим традиційним засобом національно-патріотичного виховання є вивчення символіки на­шого народу. Знайомство з народними та державними символами відбувається в першому класі, яке постійно поглиблюється в ході проведення виховних годин та ранків. З приводу цього вчителями початкових класів розроблені навчальні проекти з різних тем, які можна використовувати на уроках з природознавства, Я у світі, літературного читання, української мови тощо.

Розробки уроків (переглянути)

         Впроваджуючи національно-патріотичне виховання на уроках, в учнів не тільки формується почуття патріотизму, національної свідомості і любові до національних традицій, культури, мови, а ще й підвищується інтерес до вивчення навчальних предметів,  розвивається творче та критичне мислення.

Контрольні роботи (переглянути)          

         Творчою групою вчителів розроблено презентації контрольних робіт національно-патріотичного спрямування з української мови та літературного читання для 2-4 класів, де подано методику проведення певного виду контролю, критерії оцінювання, зміст та відповідне оформлення матеріалів до роботи.

Сценарії виховних заходів (переглянути

         Діти беруть активну участь у проведенні виховних годин, свят «Козацькому роду нема переводу», «з Україною в серці», «Історичні місця  нашої  області» та інші. Під час проведення декади початкових класів в лютому-березні кожного року багато заходів проводиться в початковій школі саме в напрямку національно-патріотичного виховання як на уроках так і у виховних заходах.

Презентація досвіду (переглянути)