«Реалізація компетентнісного підходу у навчанні молодших школярів на інтегрованих уроках»

Номінація (секція) Виставки:

«Нова українська школа:

освіта майбутнього”

Номінація «Початкова освіта»

 

Досвід роботи вчителя  (переглянути)

Окремі галузі наук вступають в тісні зв’язки при вивченні окремих предметів і явищ. І чим глибше їх злиття, тим повніше і багатостороннє знання дітей про навколишній світ і предметі. Учитель повинен поєднувати найбільш прийнятні для інтеграції навчальні предмети, відмовитися від традиційних шаблонних форм організації уроку, вміти вільно будувати навчальний процес, але все ж таки дотримуватися встановлених вимог проведення уроку. Інтеграція навчальних предметів – це вимога часу, це творчість, самобутність, мистецтво педагога.

Презентація досвіду (переглянути)

Як зазначається в Концепції розвитку загальної середньої освіти, “освіта    ХХІ ст. – це освіта для людини”. А людина нового тисячоліття, безумовно, потребує інтегрованої системи знань.

 Поняття «інтеграція» – це процес пристосування і об’єднання розрізнених елементів в єдине ціле при умові їх цільової та функціональної однотипності. В перекладі з латинської «інтеграція» означає «відтворення».

Виникла інтеграція як явище фундаментальних наук на фоні своєї протилежності – диференціації. Вона заклала основи і необхідність інтеграції.

 Інтегрований  урок – відеозапис (переглянути)