Забезпечення внутрішньої системи якості освіти

– Наказ “Внутрішня система забезпечення якості освіти.” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Етапи формування внутрішньої системи якості освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

 • Оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів НУШ

Наказ МОН від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 • Оцінювання результатів навчання учнів 5 – 6 класів НУШ

Наказ МОН від 01.04.2022 № 289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти” (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів 6 – 9 класів здійснюється за 12-бальною шкалою

(відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти») (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників

 • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

(наказ МОН №36 від 15.01.2018 р. «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти») (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 • Атестація педагогічних працівників

(наказ МОН № 930 від 06.10.2010 р. «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників») (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності керівника закладу

 • Діяльність спрямована на забезпечення якості освіти у закладі
 • Дотримання вимог законодавства
 • Організація освітнього процесу
 • Моніторинг поставлених завдань
 • Планування діяльності закладу
 • Визначення режиму роботи закладу
 • Реагування на звернення, випадки булінгу
 • Зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників

(НАКАЗ МОН ВІД 08.08.13 р. № 1135) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 • Повноваження керівника закладу освіти

(СТАТТЯ 26 ЗУ «ПРО ОСВІТУ») (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 • Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти

(НАКАЗ МОН УКРАЇНИ 28.03.2018 р. № 291) (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Академічна доброчесність

В закладі розроблено Положення про академічну доброчесність Запорізького навчально-виховного комплексу №42 Запорізької міської ради Запорізької області ( ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Положення містить наступні розділи:

 • Загальні положення.
 • Поняття та принципи академічної доброчесності.
 • Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.
 • Види відповідальності за порушення академічної доброчесності.
 • Заходи з попередження фактів порушення академічної доброчесності.
 • Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.
 • Заключні положення.

Напрями оцінювання освітньої та управлінської діяльності (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Критерії, вимоги, індикатори внутрішньої системи забезпечення якості освіти

 • Критерії та індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

 • Рівні оцінювання якості освітньої діяльності закладу (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

САМООЦІНЮВАННЯ ЗА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З метою визначення позитивних тенденцій та подальших шляхів впровадження Державного стандарту базової середньої освіти, закладом освіти було проведено “Самоаналіз стану впровадження Державного стандарту базової середньої освіти у 5-х класах Запорізької гімназії №42 Запорізької міської ради у 2022-2023 навчальному році”.

Результати перевірки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

З метою забезпечення безперервності освітнього процесу та якості дистанційного навчання в закладі освіти, реалізації прав здобувачів освіти на рівний доступ освітніх послуг в закладі було здійснено перевірку стану дистанційного навчання

Результати перевірки (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

САМООЦІНЮВАННЯ ЗА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Самооцінювання рівня готовності закладу освіти до цифрових трансформацій

– Рівень початкової освіти SELFIE 2021-2022, session 1 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Рівень базової середньої освіти SELFIE 2021-2022, session 1 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

САМООЦІНЮВАННЯ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи якості освіти в закладі було здійснено самооцінювання освітніх і управлінських процесів.

Результати самооцінювання узагальнено і занесено до таблиці.

– Узагальнена таблиця результатів самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу ЗНВК № 42 (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

– Узагальнена таблиця критеріїв індикаторів та інструментарію для оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу ЗНВК № 42 та внутрішньої системи забезпечення якості освіти (ПЕРЕГЛЯНУТИ)