Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

Розпорядження № 210 – л від 04.05.2018 р. про видачу ЗГ № 42 ліцензії на впровадження  освітньої діяльності. 

Статут Запорізької гімназії № 42

Стратегія розвитку закладу

Підсумковий наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про результати державної атестації закладу освіти

Освітня програма ЗГ № 42

Робочий навчальний план ЗГ № 42 

Перелік програм до робочого навчального плану ЗГ № 42 

Структура закладу 

Територія  обслуговування  

Режим роботи закладу на 2022 – 2023 навчальний рік (переглянути)

Кількість учнів за мережею

Мова освітнього процесу

Перелік додаткових освітніх та інших послуг: додаткових освітніх послуг – немає

Правила прийому  до закладу освіти ( згідно статуту) :

 • За комплексом закріплена відповідна  територія обслуговування і до  початку  навчального  року  заклад бере  на  облік учнів, які мають його відвідувати.
 • Прийом дітей до дошкільного підрозділу комплексу здійснюється  директором комплексу протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; довідки   дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження дитини.
 • Зарахування учнів до всіх класів комплексу здійснюється  без  проведення  конкурсу, відповідно до території обслуговування.
 • Зарахування учнів до комплексу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його директора. Для зарахування учня до  шкільного підрозділу  комплексу батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу),  до  навчального  закладу III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.
 •  Зарахування дітей  з  особливими  освітніми  потребами  до класів  з  інклюзивним  навчанням (у разі відкриття таких класів) здійснюється  в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.
 • Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства зараховуються  до   закладів   відповідно   до  законодавства  та міжнародних договорів.
 • За дитиною зберігається місце в  дошкільному  підрозділі комплексу у разі її хвороби, карантину,  санаторного лікування,  на час відпустки  батьків  або осіб, які  їх  замінюють,  а також  у  літній  оздоровчий  період (75 днів).
 • Переведення  дітей  дошкільного підрозділу комплексу з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування  новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
 • Переведення учнів комплексу до  наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти.

 

Органи управління закладу освіти

 • директор – Поливанюк Оксана Миколаївна
 • заступник директора з НВР – Карась Альвіна Іванівна 
 • заступник директора з НВР – Яковлева Олена Анатоліївна 
 • вищий орган громадського самоврядування закладу, загальні збори (конференція);
 • педагогічна рада закладу, голова педагогічної ради – Поливанюк Оксана Миколаївна, 
 • секретар – Русанова Юлія Валентинівна;
 • представник батьківської громадськості – Руденко Оксана Володимирівна;
 • органи учнівського самоврядування, голова відповідного органу – Русанова Юлія Валентинівна, президент комплексу – Семененко Данило (9-А клас).

Звіт директора