Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

Розпорядження № 210 – л від 04.05.2018 р. про видачу ЗГ № 42 ліцензії на впровадження  освітньої діяльності. 

Статут Запорізької гімназії № 42

Стратегія розвитку закладу

Підсумковий наказ департаменту освіти і науки Запорізької міської ради про результати державної атестації закладу освіти

Освітня програма ЗГ № 42

Робочий навчальний план ЗГ № 42 

Перелік програм до робочого навчального плану ЗГ № 42 

Структура закладу 

Територія  обслуговування  

Режим роботи закладу на 2023 – 2024 навчальний рік (переглянути)

Кількість учнів за мережею

Мова освітнього процесу

Перелік додаткових освітніх та інших послуг: додаткових освітніх послуг – немає

Правила прийому  до закладу освіти ( згідно статуту) :

 • За закладом закріплена відповідна  територія обслуговування.
 • Зарахування учнів до закладу здійснюється за наказом директора. Для зарахування учня  батьки  або  особи,  які  їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей, які  вступають  до  першого  класу.
 • Зарахування дітей  з  особливими  освітніми  потребами  до класів  з  інклюзивним  навчанням (у разі відкриття таких класів) здійснюється  в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.
 • Переведення здобувачів до  наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує   формування  державної  політики  у  сфері  освіти.

 

Органи управління закладу освіти

 • директор – Поливанюк Оксана Миколаївна
 • заступник директора з НВР – Карась Альвіна Іванівна 
 • заступник директора з НВР – Яковлева Олена Анатоліївна 
 • вищий орган громадського самоврядування закладу, загальні збори (конференція);
 • педагогічна рада закладу, голова педагогічної ради – Поливанюк Оксана Миколаївна, 
 • секретар – Русанова Юлія Валентинівна;
 • представник батьківської громадськості – Грес Аліна Анатоліївна;
 • органи учнівського самоврядування, голова відповідного органу – Дейкун Олена Костянтинівна,
 • президент закладу

Звіт директора